Kredi derecelendirme kuruluşları  Standart&Poor’s, Moody’s ve Fitch gibi kurumların Türk ekonomisini ve finansal kurumları değerlendirilmesi (notlandırması) piyasalar üzerinde yükseliş ya da düşüş yönünde sert hareketlere neden olabiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı piyasalar için pozitif etkiye neden olurken not indirimi ise piyasalarda yüksek volatilite yaratıyor. Peki neden?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü uluslararası fonlar yatırım kararı alırken kredi notu üzerinden yatırım kararı veriyor. İşte bu kadar basit; kredi puanınız ne kadar yüksekse o kadar düşük faizle o kadar fazla kredi çekebiliyorsunuz. Bu çerçevede ülkelere, finans piyasalarına, reel sektöre, belediye ve diğer kuruluşlara yapılacak yatırım ya da verilecek olan kredinin miktarı faizi ve süresi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilecek olan kredi puanına göre belirleniyor.

Yatırım kararları kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri puan üzerinden yapılıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının neden bu kadar önemli olduğunun altını çizdikten sonra şimdi kredi derecelendirme kuruluşları nedir, ne iş yaparlar nasıl çalışırlar, hangi kredi derecelendirme kuruluşları piyasaları etkiliyor gibi hassas konuları anlatmaya çalışalım.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Nedir?

Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan kredi derecelendirmesi, kurum ve ülkelerin mali geçmişleri, cari borçları ve cari varlıklarını inceleyerek ilgili ülke ve kurumların mali yükümlülüklerini yerine getirme gücünü analiz ederler. Kısaca kredi derecelendirme, bankaların, işletmelerim, şirketlerin, kurumların, ülkelerin mali yapısını inceleyerek kredi ödeyebilme yeteneğini ölçümlerler. Kredi ödeyebilme yeteneğine göre de verilecek olan kredinin ve kullandırılacak olan faizin miktarı belli olur.

Kredi derecelendirmesi; analiz edilen kişi, finansal kuruluş, işletme, belediye ve diğer kuruluşların ya da ülkenin borçlanmadan doğacak yükümlülükleri yerine getirebileceğinin çeşitli sembollerle kamuoyuna duyurulmasıdır.

Kredi derecelendirmesi sonuçları ise kredi veren kurumların ve yatırımcıların mümkün olan en az riskle işlem yapmalarına referans olur.

Başlıca kredi derecelendirme kuruluşları

Küresel ve yerel çapta baktığınızda sayısız kredi derecelendirme kuruluşu vardır fakat ülkelerin ve küresel fonların önem verdiği kuruluşlar içinde Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch Ratings önde gelmektedir.

Kredi notunun önemi

Kredi notu AAA’dan D ye kadar scalada değişmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notlar tüm kredi sağlayıcılar için aynı risk kavramını ifade eder. BBB- ve Baa3  not üzeri yatırım yapılabilirken altı riskli kabul edilir. Aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Kredi notunun yüksek olması, kredi alanların borçlanma maliyetini azaltır fakat düşük kredi notu borçlanma maliyetini artırarak kurumların faiz giderlerini yükseltir. Özellikle borsada işlem yapan yatırımcılar kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notları çok sıkı takip ederek yatırım kararlarını şekillendirirler.

Borsada daha bilinçli işlem yapmak ve yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi için sektörün lider kurumu GCM Menkul Kıymetler’in web adresi www.gcmforex.com’u ziyaret edebilir, uzmanlarından yardım alabilirsiniz.